Kontakt

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4 632 20 Eskilstuna
info@arkivsormland.se
Tel: 016-316 04 04


Foto: Dag Wahlström

Vad är Arkiv Sörmland?

 

Arkiv Sörmland är ett enskilt arkiv och bildades 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland och Företagens arkiv i Sörmland. Vi arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra minnen från arbete och fritid i länet, i form av handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.

I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar. Genom avtal med länets kommuner kan ideella föreningar lämna in sina handlingar till oss för ordnande och förtecknande, varpå förvaring sker vid närmsta kommunarkiv.

Aktuellt

Arbetet med e-arkiv fortsätter

 

Onsdagen den 25 april träffades deltagare från Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet i Uppsala för att lära sig hur systemet Archivematica och Atom fungerade. Örjan Simonson höll ett klargörande föredrag om OAIS-modellen och eftermiddagen fortlöpte i form av en workshop där de olika intressenterna fick testa sig fram för att kunna göra en slutgiltig kravspecifikation till leverantören ArkivIT.

 

På bilden ser vi Örjan i färd med att visa sitt bildspel för medarbetarna i det gemensamma projektet Helena Karlsson och Daniel Bodén.

Den 25 April var fortsättningen på ett väl utvecklat samarbete där de olika institutionerna samverkar kring utvecklingen av ett gemensamt e-arkiv med det tentativa namnet "EE-arkivet" (enskilda e-arkivet). Som vi rapporterat tidigare så togs det avgörande steget i denna riktning den 21 mars då Arkiv Sörmland, Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet i Uppsala skrev på ett kontrakt om stöd och drift av e-arkivsystemet med företaget ArkivIT. Vi ser med nyfikenhet och förväntan på de möjligheter som den nya e-arkivlösningen medför. På bilden: Anders Fridell, ArkivIT, Annika Bergsland, Arkiv Sörmland, Ulla Ejemar, Arkiv Gävleborg och Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län.


Årets arkivpris 2018

 

Låt oss från Arkiv Sörmlands sida uppmärksamma korandet av vinnaren till årets arkivpris. Årets arkivpris har tilldelats Anna-Sophia von Celsing med motiveringen:

"Anna-Sophia von Celsing har under många år på ett oerhört engagerat och systematiskt sätt arbetat för att arkiven från Biby gård, familjen von Celsing och Hällefors bruk ska bevaras. Genom hennes stora insatser har värdefulla arkivhandlingar, som speglar både sörmländsk och nationell kulturhistoria, sparats för framtiden. Tack vare Anna-Sophia von Celsing har denna spännande historia dessutom fått stanna i Sörmland. Detta arbete vill Arkiv Sörmland uppmärksamma med utmärkelsen Årets Arkivpris 2018."

Priset delades ut av ordförande Henrik Elmberg och arkivchefen Annika Bergsland.

Folk och Kultur

 

Den åttonde februari arrangerade Arkiv Sörmland ett panelsamtal vid det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur. Syftet var att diskutera de enskilda arkivens villkor att verka i en digital samtid. I panelen satt Katalin Gere från Riksarkivet, Lars Ilshammar, ansvarig för Arkivutredningen och Magnus Åhrgren från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Moderator var Daniel Bodén.  


 

Ny fyraårsplan!

 

För att strukturera vårt arbete i länet har vi på arkivet upprättat en fyraårsplan. Planen innebär att vi halvårsvis riktar vårt arbete mot någon av länets kommuner. Under hösten 2018 sätter vi till exempel Vingåker i fokus för vår regionala verksamhet. Vi kommer då att koncentrera vårt förteckningsarbete till föreningar och företag i kommunen, men också publicera artiklar som sätter kommunens arkivhandlingar i fokus. Här nedan kan du klicka för att se hur planen ser ut:

Planerad verksamhet för styrelsen under hösten 2018


22/11 Styrelsemöte i Flen (prel.)

Ur arkivet

Ny avhandling

Fanns det särskilda villkor som präglade produktionen av just Svenska jordbrukstraktorer? Hur påverkade marknadsföringen traktorernas utveckling? Vilka aktörer hade makten att påverka utvecklingen? I den teknikhistoriska licentiatavhandlingen "Traktorernas intåg - Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden" (2017) undersöker agrarhistorikern Per Thunströn den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige. Avhandlingen, som till betydande del bygger på handlingar ur AB Bolinder Munktells arkiv som bevaras hos Arkiv Sörmland, kommer att offentligt försvaras fredagen den 1 september 2017 klockan 10. Läs avhandlingen här: https://pub.epsilon.slu.se/14489/

Sörmlandsbygden

I tidningen Sörmlandsbygden presenterar Arkiv Sörmland glimtar ur spännande arkiv. Här kan du läsa om allt från trav på isen till käcka scouter. Följ oss i Sörmlandsbygden!

 

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in