Om oss

Arkiv Sörmland bildades den 4:e april 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland (bildat 1966) och Företagens arkiv i Sörmland (bildat 1996). Vi arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra handlingar från den enskilda sektorn i länet, dvs handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.

I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar. Genom avtal med länets kommuner kan ideella föreningar lämna in sina handlingar till oss för ordnande och förtecknande, varpå förvaring sker vid närmsta kommunarkiv. Mer om vad vi kan göra för dig och ditt arkiv finner du under fliken "Tjänster".

Kontakt

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4 632 20 Eskilstuna
info@arkivsormland.se
Tel: 016-316 04 04

Hitta hit

Personuppgiftshantering

Hantering av personuppgifter

Arkiv Sörmland behöver insamla uppgifter rörande våra medlemmar och kunder för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dessa. De uppgifter vi behöver behandla är namn på organisationen/kundens namn, adress, telefonnummer och e-postadress, vilka i den mån de utgörs av funktionärers personliga kontaktuppgifter är att betrakta som personuppgifter. Dessa uppgifter behandlas enbart av Arkiv Sörmland och lämnas inte utan tillstånd ut till utomstående. Uppgifterna sparas endast så länge som är nödvändigt för verksamheten.

Personuppgiftsansvarig

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4
632 20 Eskilstuna
Tel 016-316 04 04
E-post info@arkivsormland.se
Org.nr 818501–2815

Tillgänglighet


Eskilskällan

Parkering Parkeringsmöjligheter utanför entrén. En handikapparkering närmast entrén. 
Entré Trappor och två ramper
Ytterdörr Dörröppnare finns. Tryck 4 sekunder

Föreläsningssal

Dörr Dörröppnare finns inte

Hiss Ja
Hörslinga Portabel hörslinga kommer att finnas i Eskilskällan
Hinder Inga trösklar genomgående. Nivåskillnad mellan Eskilskällan och forskarsalen. Glasdörr utan automatisk dörröppnare till forskarsalen.  Ledstråk saknas.

Allmän information

Toalett Handikapptoalett finns
Rökning Ej tillåtet
Husdjur Ej tillåtet. Ledarhund går bra.
Allergi Inga heltäckningsmattor. Enstaka växter finns. Gamla dokument är ofta dammiga.

Kontakta oss ifall du saknar information om något som har med tillgängligheten att göra.
Senast uppdaterad:1 januari 2017.


Vi som jobbar här


 


Annika Bergsland
Arkivchef
annika@arkivsormland.se
016-316 04 01 

 


Helena Karlsson
Arkivarie
helena@arkivsormland.se
016-316 04 02 

 


Marie Nilsson
Administratör
marie@arkivsormland.se
016-316 04 04

 


Theo Erbenius
Projektledare
theo@arkivsormland.se
076-319 41 14
tjänstledig till 14 mars 2019

              Praktikant Lena Grahn nås via mejl arkivassistent@arkivsormland.se 

I styrelsen


Ordförande

Henrik Elmberg

Brunnsåker

645 93 Strängnäs

0152-326 40

070-523 26 36

henrik.elmberg@telia.com

1:e vice ordförande

Kristina Eriksson

Hagtorpsvägen 16

635 09 Eskilstuna

016-35 32 90

070-571 79 29

kristinaannero@gmail.com


2:e vice ordförande

Ulla-Britt Larsson

Fruängsgatan 39 A

611 30 Nyköping

070-603 90 61

ulla-britt.larsson@allt2.se

 

Övriga ledamöter 

 

Övriga förtroendevalda 

 


Roy Anderzon

Kyrkogatan 18

641 46 Katrineholm

070-552 96 63

royzon@spray.se


Rigmor Breidemalm

Fiskargatan 10 B

619 31 Trosa

070-595 50 28

rigmor.trosa@telia.com


Karin Henriksson

Björntorpsvägen 79

61335 Oxelösund

070-3795691

0155-30838

henrikson.karin@telia.com 


Jan Olov Karlsson
Råstocksvägen 10
641 93 Katrineholm

0150 392 66
072-215 10 46

karlsson.janolov@gmail.com


Bo Liljestrand

Torsvedsvägen 9

632 39 Eskilstuna

Tel  016- 35 12 81

       070- 221 21 22

liljestrand.bo@telia.com

Björn Norman

Box 135

635 30 Kvicksund

016-34 20 70

070-656 93 05

bjorn@normanark.se


Ann Pehrsson

Källvägen 10

649 30  Sparreholm

070-552 18 81

ann.pehrsson@telia.com 


Gösta Johansson

Norrby Uppmälby

646 95 Björnlunda

070-290 02 37

uppmalby@gmail.com


Rolf Persson

Solö Fogdö

645 92 Strängnäs

0152-302 00

070-644 28 08

rolf.persson@soloindustri.se


Gunnar Österberg

Östra Vintergatan 2

643 93 Vingåker

070-511 24 85

Gunnar.osterberg@vingaker.se


Adjungerad ledamot från Södertörns Högskola

Petra Garberding
Assistant Professor in European Ethnology
Institution of History and Contemporary Studies
Södertörn University
+46-8-6084587 
petra.garberding@sh.se
 

Revisorer:


Jan Edenmo

Djurgårdsvägen 22

633 50 Eskilstuna

070-714 19 44

emo.jed@gmail.com


Ola Haglund

Kyrkdalsvägen 15

649 30 Sparreholm

0155-308 19

070-8621667

ola.haglund.sparreholm@telia.com


Revisorssuppleanter:

 

Göran Flodin

Lievägen 16

633 69 Skogstorp

016-262 12

070-538 31 02
goran.flodin@telia.com


Sven Olov Larsson

Krongatan 15 C

632 28 Eskilstuna

016-14 89 02

070-590 34 05

s-olarsson@telia.com


Valberedning:


Kjell Arvidsson (sammank.)

Kocksäng 1

611 94 Nyköping

070-652 61 02

kjellarvidsson49@hotmail.com

 

Christer Laveson

Brännelunds Gård

635 05 Eskilstuna

016-39 50 68

070-604 19 41

christer.laveson@telia.com


Berit Hansen

Gersnäsgatan 5

64146 KATRINEHOLM

076 848 17 05

0150 520 97

 

Presidium:


Henrik Elmberg, ordf

Kristina Eriksson, 1:e vice ordf

Ulla-Britt Larsson, 2:e vice ordf

 

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in