Nyheter


2018-11-13

Workshop i e-arkiv!

 

Foto: Theo Erbenius

Måndagen den 12 november höll Arkiv Sörmland tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Södermanlands Hembygdsförening en välbesökt workshop i e-arkivering. Johan Eriksson inledde dagen med att diskutera digitalisering, samverkan och folkbildning. Därefter presenterade Theo Erbenius Arkiv Sörmlands e-arkivsatsning. Under presentationen behandlades bland annat olika bevarandestrategier, filformat, programmen Archivematica och AtoM samt konkreta råd för vad föreningar och företag kan göra kan göra här och nu i relation till digital långtidslagring. Dagen avslutades med gruppdiskussion varunder frågor rörande dokumenthantering, gallring, framtida visioner och fortsatta samarbetsformer behandlades. Vidare bestämdes att Arkiv Sörmland kommer att anordna en kurs i e-arkivering den 6 maj 2019.

 

 


2018-06-01

Läs Arket!

 

Nu kan ni läsa senaste informationsbladet Arket, där vi informerar våra medlemmar om verksamheten. Läs genom att klicka nedan:

Arket Juni 2018

2018-03-23

Nytt avtal

 

Den 21 mars togs ett nytt steg för att förnya arkivets verksamhet och anpassa sig efter en allt mer digitaliserad samtid. Under onsdagen skrev Arkiv Sörmland på ett kontrakt om stöd och drift av e-arkivsystemet Archivematica med företaget ArkivIT. Dessutom följer Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala län med genom ett samarbetsavtal. Vi ser med nyfikenhet och förväntan på de möjligheter som den nya e-arkivlösningen medför. På bilden: Anders Fridell, ArkivIT, Annika Bergsland, Arkiv Sörmland, Ulla Ejemar, Arkiv Gävleborg och Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

2018-03-12

Deltagande vid viktig workshop

 

Den 7-8 mars bjöds projektledaren Daniel Bodén (Ungas Digitala Minnen) in att delta vid en två-dagars workshop vid Nordiska museet på temat digital insamling. Workshopen hölls som en del i projektet Collecting Social Photo, som är ett projekt där representanter från Nordiska Museet, Stockholms länsmuseum, Fotografiska museet i Helsingfors och Ålborgs Stadsarkiv. Under två dagar diskuterade och arbetade kuratorer, arkivarier, IT-tekniker och forskare med utvecklingen av praktiska tillvägagångssätt för att samla in, och tillgängliggöra digitala foton från sociala medier.

Deltagandet i workshopen var viktigt då det gav viktiga insikter kring det digitala bevarandets förutsättningar, men också kring olika tekniska insamlingsmöjligheter. Att få insyn i hur metoder, teknik och juridik diskuteras inom näraliggande sektorer är ovärderligt i en arkivsektor där utvecklingen mot digital samtidsdokumentation inte har nått så långt. Samtidigt innebar deltagandet möjligheten att lyfta fram arkivens behov och villkor för verksamma inom andra delar av kulturarvssektorn. Förhoppningen är att arkivens villkor på detta sätt kan få ökad synlighet, i utformandet av nationella rekommendationer kring digitalt samtidsbevarande.

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in