Nyheter


2017-11-24

Konkreta råd för digital arkivhantering

Projektledaren Johan Eriksson har inom ramen för projektet "Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå" tagit fram en rad råd för dig som vill börja arkivera digitalt. Resultaten och de riktlinjer som tagits fram under projektet presenterades under tisdagen den 21 november inför nyfikna åhörare i Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Klicka på bilden så kan du läsa råden som Pdf.

2017-10-06

Läs Arket!

Nu kan ni läsa senaste informationsbladet Arket, där vi informerar våra medlemmar om verksamheten. Förstora och läs genom att klicka på bilden.

2017-06-00

Nytt digitaliseringsprojekt

 

Projektet "Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå!" har gjort en rivstart! Syftet med projektet är att öka intresset och kunskapen om digital arkivering i föreningar i länet. Håll ögonen öppna för det här samarbetsprojektet som Arkiv Sörmland driver tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund. 

Projektledare Johan Eriksson är på plats! Följ projeket på www.e-arkivera.nu  

 

 

2017-03-24

Arkivpriset 2017

 

Vid Arkiv Sörmlands årsmöte 23 mars utdelades Årets Arkivpris 2017 till två värdiga vinnare som gjort förtjänstfulla insatser för att bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv i länet: 

Lars Thor, Strängnäs, som under flera decennier samlat in och vårdat värdefulla handlingar och därigenom på ett initierat sätt bidragit till att en bit av länets historia bevarats.

 

Katrineholms arbetararkiv har genom idogt arbete under många år bevarat arbetarminnen från Katrineholms med omnejd. Genom en nystart förtecknas och tillgängliggörs mer material för intresserade forskare.

 

 

 

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in