Nyheter


2018-04-16

Årets arkivpris 2018

 

Låt oss från Arkiv Sörmlands sida uppmärksamma korandet av vinnaren till årets arkivpris. Arkivpriset, som utdelades under styrelsemötet i mars gick till Anna-Sophia von Celsing med motiveringen:

"Anna-Sophia von Celsing har under många år på ett oerhört engagerat och systematiskt sätt arbetat för att arkiven från Biby gård, familjen von Celsing och Hällefors bruk ska bevaras. Genom hennes stora insatser har värdefulla arkivhandlingar, som speglar både sörmländsk och nationell kulturhistoria, sparats för framtiden. Tack vare Anna-Sophia von Celsing har denna spännande historia dessutom fått stanna i Sörmland. Detta arbete vill Arkiv Sörmland uppmärksamma med utmärkelsen Årets Arkivpris 2018."

Priset delades ut av ordförande Henrik Elmberg och arkivchefen Annika Bergsland.

2017-11-24

Konkreta råd för digital arkivhantering

 

Projektledaren Johan Eriksson har inom ramen för projektet "Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå" tagit fram en rad råd för dig som vill börja arkivera digitalt. Resultaten och de riktlinjer som tagits fram under projektet presenterades under tisdagen den 21 november inför nyfikna åhörare i Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Klicka på bilden så kan du läsa råden som Pdf.

2018-03-23

Nytt avtal

 

Den 21 mars togs ett nytt steg för att förnya arkivets verksamhet och anpassa sig efter en allt mer digitaliserad samtid. Under onsdagen skrev Arkiv Sörmland på ett kontrakt om stöd och drift av e-arkivsystemet Archivematica med företaget ArkivIT. Dessutom följer Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala län med genom ett samarbetsavtal. Vi ser med nyfikenhet och förväntan på de möjligheter som den nya e-arkivlösningen medför. På bilden: Anders Fridell, ArkivIT, Annika Bergsland, Arkiv Sörmland, Ulla Ejemar, Arkiv Gävleborg och Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

2017-10-06

Läs Arket!

 

Nu kan ni läsa senaste informationsbladet Arket, där vi informerar våra medlemmar om verksamheten. Läs genom att klicka nedan:

 

Arket Juni 


2018

2017-06-00

Digitaliseringsprojekt

 

Projektet "Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå!" fortsätter och kallas nu "Digitala Sörmland". Under november månad kommer tre workshops att hållas. Håll ögonen öppna för det här samarbetsprojektet som Arkiv Sörmland driver tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund. 

Projektledare Johan Eriksson är på plats! Följ projeket på www.e-arkivera.nu  

 

 

2018-03-12

Deltagande vid viktig workshop

 

Den 7-8 mars bjöds projektledaren Daniel Bodén (Ungas Digitala Minnen) in att delta vid en två-dagars workshop vid Nordiska museet på temat digital insamling. Workshopen hölls som en del i projektet Collecting Social Photo, som är ett projekt där representanter från Nordiska Museet, Stockholms länsmuseum, Fotografiska museet i Helsingfors och Ålborgs Stadsarkiv. Under två dagar diskuterade och arbetade kuratorer, arkivarier, IT-tekniker och forskare med utvecklingen av praktiska tillvägagångssätt för att samla in, och tillgängliggöra digitala foton från sociala medier.

Deltagandet i workshopen var viktigt då det gav viktiga insikter kring det digitala bevarandets förutsättningar, men också kring olika tekniska insamlingsmöjligheter. Att få insyn i hur metoder, teknik och juridik diskuteras inom näraliggande sektorer är ovärderligt i en arkivsektor där utvecklingen mot digital samtidsdokumentation inte har nått så långt. Samtidigt innebar deltagandet möjligheten att lyfta fram arkivens behov och villkor för verksamma inom andra delar av kulturarvssektorn. Förhoppningen är att arkivens villkor på detta sätt kan få ökad synlighet, i utformandet av nationella rekommendationer kring digitalt samtidsbevarande.

2017-03-24

Arkivpriset 2017

 

Vid Arkiv Sörmlands årsmöte 23 mars utdelades Årets Arkivpris 2017 till två värdiga vinnare som gjort förtjänstfulla insatser för att bevara och tillgängliggöra enskilda arkiv i länet: 

Lars Thor, Strängnäs, som under flera decennier samlat in och vårdat värdefulla handlingar och därigenom på ett initierat sätt bidragit till att en bit av länets historia bevarats.

 

Katrineholms arbetararkiv har genom idogt arbete under många år bevarat arbetarminnen från Katrineholms med omnejd. Genom en nystart förtecknas och tillgängliggörs mer material för intresserade forskare.

 

 

 

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in