Prislista Arkiv Sörmland - 2017

Medlemmar Arkiv Sörmland konsultarvode 400:-/h eller enligt offert

Konsultarvode övriga  600:-/h eller enligt offert

Hyra hyllmeter 364:-/m

Föreningar betalar medlemsavgift årligen

Lokal förening 300:-/år

Regional förening och lokal förening med underavdelningar 600:-/år 

Nationell förening betalar hyllhyra/meter och medlemsavgift 400:-/år

Kommuner 1000:-/år

Privatpersoner 200:-/år

Företag betalar medlems-, service- och hyllmetersavgift årligen

Medlemsavgift 400:-/år

Serviceavgift beroende på storlek på företaget (800, 2400, 4800:-/år), tre nivåer:

Avgift per år, företag

 

Antal anställda

0-5

Antal anställda

6-100

Antal anställda

101-

Medlemsavgift

400

400

400

Serviceavgift

800

2400

4800

Summa =

1200

2800

5200

Företag betalar också hyra för hyllmeter (364:-/hyllmeter).

Kurser och information om arkivvård

Vill du veta mer kring hur du på bästa hand kan ta hand om, men även använda och lyfta fram, ditt arkiv? Arkiv Sörmland erbjuder med jämna mellanrum kurser i arkivvård. Nästa kurs kommer att hållas i oktober 2017. Kursen pågår under en förmiddag och är kostnadsfri. Varje medlemsförening/företag får anmäla max två personer men deltagarantalet är begränsat och kursen mycket populär. Ni kan redan nu skicka en intresseanmälan till info@arkivsormland.se om ni vill vara säkra på att få ta del av kursen. 

Vi säljer lim, arkivkartonger och aktomslag. Andra tips och nyttig information finner du i vår arkivvårdshandledning (från tiden innan sammanslagningen så namnen stämmer tyvärr inte)

Arkivkurs!

Vill du veta mer kring hur du på bästa hand kan ta hand om, men även använda och lyfta fram, ditt arkiv? Arkiv Sörmland kommer torsdagen den 5 oktober att hålla en kurs i arkivering. Kursen hålls mellan 09:00 och 12:00 i Eskilskällan, Stadsbiblioteket och är kostnadsfri. Varje medlemsförening/företag får anmäla max två personer men deltagarantalet är begränsat och kursen mycket populär. Max antal deltagare är 16 personer, så det är bra att i god tid boka en plats. Skicka en intresseanmälan till info@arkivsormland.se om ni vill vara säkra på att få ta del av kursen.


Upplägget kommer att vara följande:

 

 • Kostnadsfri för två medlemmar per förening (föreningen måste vara medlem i Arkiv Sörmland)
 • Klockan 9-12, inleder med drop-in-fika
 • Grundläggande kunskaper i arkivering (vad gör vi med foton, arkivbeständigt papper, penna, vad ska sparas m.m.)
 • Visning av arkivhuset
 • Även personal från Eskilstuna stadsmuseum/Eskilskällan deltar.

 

Medlemskap

Som medlem i Arkiv Sörmland kan ni få stöd och hjälp i arkivfrågor. I medlemsavgiften ingår också medlemsbladet Arket (klicka på bilden).

Stadgar

Klicka för att öppna PDF.

Våra tjänster

Vi erbjuder en rad olika tjänster till våra medlemmar, såsom:

 • rådgivning i arkivvårdsfrågor
 • forskarservice, framtagning och kopiering av handlingar
 • förvaring i arkivsäkra lokaler
 • ordnings- och förteckningsarbeten
 • gallringsutredningar
 • dokumenthanteringsplaner
 • inventerings- och åtgärdsplaner
 • skrifter och trycksaker
 • utställningar

Prisuppgifter för tjänster och medlemskap (PDF)


Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in