Prislista Arkiv Sörmland - 2018

 • Medlemmar Arkiv Sörmland konsultarvode 400:-/h eller enligt offert
 • Konsultarvode övriga  600:-/h eller enligt offert

Hyra hyllmeter 364:-/m                                                                                                                                                                                                                              Som medlem i Arkiv Sörmland kan ni leverera era handlingar till Arkivet. Kontakta oss först på info@arkivsormland.se så får ni instruktioner. Arkivleveranser tas emot på tisdagar.

Föreningar betalar medlemsavgift årligen

Lokal förening 300:-/år

Regional förening och lokal förening med underavdelningar 600:-/år 

Nationell förening betalar hyllhyra/meter och medlemsavgift 400:-/år

Kommuner 1000:-/år

Privatpersoner 200:-/år

Företag betalar medlems-, service- och hyllmetersavgift årligen

Medlemsavgift 400:-/år

Serviceavgift beroende på storlek på företaget (800, 2400, 4800:-/år), tre nivåer:

Avgift per år, företag

 

Antal anställda

0-5

Antal anställda

6-100

Antal anställda

101-

Medlemsavgift

400

400

400

Serviceavgift

800

2400

4800

Summa =

1200

2800

5200

Företag betalar också hyra för hyllmeter (364:-/hyllmeter).

Kurser och information om arkivvård

Vill du veta mer kring hur du på bästa hand kan ta hand om, men även använda och lyfta fram, ditt arkiv? Arkiv Sörmland erbjuder med jämna mellanrum kurser i arkivvård. Kurserna pågår vanligtvis under en halvdag och är kostnadsfri. Varje medlemsförening/företag får anmäla max två personer men deltagarantalet är begränsat och kursen mycket populär. Ni kan redan nu skicka en intresseanmälan till info@arkivsormland.se om ni vill vara säkra på att få ta del av kursen. 

Vi säljer lim, arkivkartonger och aktomslag. Andra tips och nyttig information finner du i vår arkivvårdshandledning här nedanför (från tiden innan sammanslagningen så namnen stämmer tyvärr inte). Klicka på bilden för att öppna.

Våra tjänster

Vi erbjuder en rad olika tjänster till våra medlemmar, såsom:

 • rådgivning i arkivvårdsfrågor
 • forskarservice, framtagning och kopiering av handlingar
 • förvaring i arkivsäkra lokaler
 • ordnings- och förteckningsarbeten
 • gallringsutredningar
 • dokumenthanteringsplaner
 • inventerings- och åtgärdsplaner
 • skrifter och trycksaker
 • utställningar

Prisuppgifter för tjänster och medlemskap (PDF)


Medlemskap

Som medlem i Arkiv Sörmland kan ni få stöd och hjälp i arkivfrågor. I medlemsavgiften ingår också medlemsbladet Arket (klicka på bilden).

Konkreta råd för digital arkivhantering

 

Här finns råd för dig som vill börja arkivera digitalt. Klicka på bilden så kan du läsa råden som Pdf.


Stadgar

Klicka för att öppna PDF.

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in