Forska

Hos oss i vår depå i Eskilstuna kan du forska i handlingar från näringslivet. Handlingar från föreningar finner du vid närmsta kommunarkiv.

Beställa fram arkivmaterial

Vi räknar alla som kommer till oss för att ta del av arkivets handlingar som forskare, och du kan själv söka i våra arkivförteckningar. I och med att vår databas delas med andra arkiv kan du få träff hos andra än Arkiv Sörmland (vilken institution du fått träff hos framgår under rubriken Depå). För att endast söka i de arkiv som förvaras hos oss, välj Arkiv Sörmland i rullisten uppe till vänster.   Sök här>>

Är du tveksam kring vilket material som kan vara aktuellt för dig att söka, är det bättre att du kontaktar oss via telefon på 016-316 04 04 eller mejl på info@arkivsormland.se med din fråga. Du kan också besöka oss för att på plats få hjälp att leta fram handlingar.

Förfrågningar via telefon och e-post

Vi erbjuder även forskarservice via telefon och mejl för dig som inte själv har möjlighet att komma och ta del av de arkivhandlingar som du är intresserad av. Vi kan exempelvis bistå med framtagning av vissa uppgifter ur materialet liksom med kopiering av bl a rapportkort och instruktionsböcker för traktorer och andra maskiner.Forskarrum

Om du vet exakt vad det är för arkivmaterial du vill ta del av, mejlar eller ringer du enklast in din beställning direkt till oss. Det frambeställda materialet kan du sedan ta del av i vår forskarsal eller på annat sätt om så har avtalats. Forskarsalen finns i Eskilskällan på Eskilstuna stadsbibliotek (Kriebsensgatan 4, Eskilstuna). Den delar vi bl a med Eskilstuna stadsarkiv och Eskilstuna stadsmuseums arkiv. Forskarsalen har samma öppettider som stadsbiblioteket. För att nå den låsta forskarsalen behöver du en nyckelbricka, som du kvitterar ut i bibliotekets reception.

I anslutning till forskarsalen finns Eskilskällans besöksmottagning som på måndagseftermiddagar bemannas av personal från arkiv, bibliotek och museum. Har du en fråga kan du vända dig till personen i disken, som då hjälper dig att exempelvis komma i kontakt med oss.

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in