Kontakt

Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4 632 20 Eskilstuna
info@arkivsormland.se
Tel: 016-316 04 04


Foto: Dag Wahlström

Vad är Arkiv Sörmland?

 

Arkiv Sörmland är ett enskilt arkiv och bildades 2013 genom en sammanslagning av Föreningsarkivet i Sörmland och Företagens arkiv i Sörmland. Vi arbetar med att vårda, bevara och tillgängliggöra minnen från arbete och fritid i länet, i form av handlingar från ideella och ekonomiska föreningar, företag, gårdar och fastigheter, byar, press, stiftelser och fonder samt privatpersoner.

I Arkiv Sörmlands depå i Eskilstuna förvaras handlingar från näringslivet: företag, press, gårdar och fastigheter samt vissa ekonomiska föreningar. Genom avtal med länets kommuner kan ideella föreningar lämna in sina handlingar till oss för ordnande och förtecknande, varpå förvaring sker vid närmsta kommunarkiv.

Aktuellt

Ett 29-årigt arbete avslutat

 

 

Onsdagen den 18 april måste ses som en historisk dag för sörmländsk historia. Under dagen mottog Arkiv Sörmland den rika kulturskatten, gårdsarkivet från Biby säteri, som sträcker sig över omkring 150 hyllmeter och rymmer dokument och handlingar från mitten av 1700-talet fram till sent 1900-tal. Många personer har varit delaktiga i processen som påbörjades med Bror-Erik Ohlsson, och fortsattes av Lena Röös, Ann-Marie Asplund och nuvarande arkivchef Annika Bergsland. En central gestalt i arbetet, som gjort avgörande insatser har dock kanske framförallt varit Arkiv Sörmlands arkivarie Helena Karlsson som stått för mycket av det praktiska arbetet kring mottagandet och förtecknandet av gåvan. Gåvokontraktet signerades av Anna-Sophia von Celsing, hennes bröder och brorsdotter Josephine, samt Arkivchefen Annika Bergsland och ordföranden Henrik Elmberg.

Nytt avtal

 

Den 21 mars togs ett nytt steg för att förnya arkivets verksamhet och anpassa sig efter en allt mer digitaliserad samtid. Under onsdagen skrev Arkiv Sörmland på ett kontrakt om stöd och drift av e-arkivsystemet Archivematica med företaget ArkivIT. Dessutom följer Arkiv Gävleborg och Folkrörelsearkivet för Uppsala län med genom ett samarbetsavtal. Vi ser med nyfikenhet och förväntan på de möjligheter som den nya e-arkivlösningen medför. På bilden: Anders Fridell, ArkivIT, Annika Bergsland, Arkiv Sörmland, Ulla Ejemar, Arkiv Gävleborg och Örjan Simonson, Folkrörelsearkivet för Uppsala län.


Årets arkivpris 2018

 

Låt oss från Arkiv Sörmlands sida uppmärksamma korandet av vinnaren till årets arkivpris. Årets arkivpris har tilldelats Anna-Sophia von Celsing med motiveringen:

"Anna-Sophia von Celsing har under många år på ett oerhört engagerat och systematiskt sätt arbetat för att arkiven från Biby gård, familjen von Celsing och Hällefors bruk ska bevaras. Genom hennes stora insatser har värdefulla arkivhandlingar, som speglar både sörmländsk och nationell kulturhistoria, sparats för framtiden. Tack vare Anna-Sophia von Celsing har denna spännande historia dessutom fått stanna i Sörmland. Detta arbete vill Arkiv Sörmland uppmärksamma med utmärkelsen Årets Arkivpris 2018."

Priset delades ut av ordförande Henrik Elmberg och arkivchefen Annika Bergsland.

Ny fyraårsplan!

 

För att strukturera vårt arbete i länet har vi på arkivet upprättat en fyraårsplan. Planen innebär att vi halvårsvis riktar vårt arbete mot någon av länets kommuner. Under våren 2018 sätter vi till exempel Katrineholm i fokus för vår regionala verksamhet. Vi kommer då att koncentrera vårt förteckningsarbete till föreningar och företag i kommunen, men också erbjuda arkivkurser och publicera artiklar som sätter kommunens arkivhandlingar i fokus. Här nedan kan du klicka för att se hur planen ser ut:

Ur arkivet

Ny avhandling

Fanns det särskilda villkor som präglade produktionen av just Svenska jordbrukstraktorer? Hur påverkade marknadsföringen traktorernas utveckling? Vilka aktörer hade makten att påverka utvecklingen? I den teknikhistoriska licentiatavhandlingen "Traktorernas intåg - Teknik, produktion och marknadsföring i Sverige under introduktionstiden" (2017) undersöker agrarhistorikern Per Thunströn den tid då jordbrukstraktorn introducerades i Sverige. Avhandlingen, som till betydande del bygger på handlingar ur AB Bolinder Munktells arkiv som bevaras hos Arkiv Sörmland, kommer att offentligt försvaras fredagen den 1 september 2017 klockan 10. Läs avhandlingen här: https://pub.epsilon.slu.se/14489/

Sörmlandsbygden

I tidningen Sörmlandsbygden presenterar Arkiv Sörmland glimtar ur spännande arkiv. Här kan du läsa om allt från trav på isen till käcka scouter. Följ oss i Sörmlandsbygden!

 

Fråga oss /

Har du frågor till oss på Arkiv Sörmland?
Ställ din fråga här så hjälper vi dig.
Namn:
E-post:
Din fråga:
OBS! Du måste fylla i din e-postadress så vi kan svara på din fråga! Har du ingen e-post är du välkommen att ringa oss på: 016-316 04 04
Arkiv Sörmland
Kriebsensgatan 4, 632 20 Eskilstuna / info@arkivsormland.se / 016-316 04 04
   Logga in